Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wykonywanie środków karnych, środków kompensacyjnych, oraz przepadku obowiązków w okresie warunkowego umorzenia postępowania


Brak rozwinięcia wymiarów