Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie opinii pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo (z wył. tłumaczy przysięgłych)


Brak rozwinięcia wymiarów