Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wykonywanie obowiązków w okresie warunkowego przedterminowego zwolnienia


Brak rozwinięcia wymiarów