Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności – zażalenia


Brak rozwinięcia wymiarów