Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wykonywanie kary grzywny orzeczonej przy zastosowaniu przepisów przejściowych ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. (Dz. U. poz. 396)


Brak rozwinięcia wymiarów