Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej (w okresie sprawozdawczym)


Brak rozwinięcia wymiarów