Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)


Brak rozwinięcia wymiarów