Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przebywający w schronisku w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego


Brak rozwinięcia wymiarów