Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zobowiązania
Pozycja grupowania:
Struktura walutowa według wartości nominalnej, ogółem
Jednostka
miary
Ogółem
złoty
euro
dolar amerykański
frank szwajcarski
Pozostałe waluty obce (wg średniego kursu NBP)