Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba miejsc garażowych w inwestycji
Pozycja grupowania:
Lokale
Jednostka
miary
Lokal mieszkalny