Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Średnia jednostkowa wartość opłat abonamentowych
Pozycja grupowania:
Umowy kompleksowe, rozdzielone
Pozycja grupowania:
Kategorie odbiorców standardowych
Jednostka
miary
Umowy kompleksoweOdbiorcy końcowi energii elektrycznej będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z < 1 MWh
Umowy kompleksoweOdbiorcy końcowi energii elektrycznej będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 1 <= Z < 2,5 MWh
Umowy kompleksoweOdbiorcy końcowi energii elektrycznej będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 2,5 <= Z < 5 MWh
Umowy kompleksoweOdbiorcy końcowi energii elektrycznej będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 5 <= Z < 15 MWh
Umowy kompleksoweOdbiorcy końcowi energii elektrycznej będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z >= 15 MWh
Umowy kompleksoweOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z < 20 MWh
Umowy kompleksoweOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 20 <= Z < 500 MWh
Umowy kompleksoweOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 500 <= Z < 2 000 MWh
Umowy kompleksoweOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 2 000 <= Z < 20 000 MWh
Umowy kompleksoweOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 20 000 <= Z < 70 000 MWh
Umowy kompleksoweOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 70 000 <= Z < 100 000 MWh
Umowy kompleksoweOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 100 000 <= Z < 150 000 MWh
Umowy kompleksoweOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z >= 150 000 MWh
Umowy kompleksoweOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu Z < 20 MWh
Umowy kompleksoweOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 20 <= Z < 500 MWh
Umowy kompleksoweOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 500 <= Z < 2 000 MWh
Umowy kompleksoweOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 2 000 <= Z < 20 000 MWh
Umowy kompleksoweOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 20 000 <= Z < 70 000 MWh
Umowy kompleksoweOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 70 000 <= Z < 100 000 MWh
Umowy kompleksoweOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 100 000 <= Z < 150 000 MWh
Umowy kompleksoweOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu Z >= 150 000 MWh
Umowy rozdzieloneOdbiorcy końcowi energii elektrycznej będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z < 1 MWh
Umowy rozdzieloneOdbiorcy końcowi energii elektrycznej będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 1 <= Z < 2,5 MWh
Umowy rozdzieloneOdbiorcy końcowi energii elektrycznej będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 2,5 <= Z < 5 MWh
Umowy rozdzieloneOdbiorcy końcowi energii elektrycznej będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 5 <= Z < 15 MWh
Umowy rozdzieloneOdbiorcy końcowi energii elektrycznej będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z >= 15 MWh
Umowy rozdzieloneOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z < 20 MWh
Umowy rozdzieloneOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 20 <= Z < 500 MWh
Umowy rozdzieloneOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 500 <= Z < 2 000 MWh
Umowy rozdzieloneOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 2 000 <= Z < 20 000 MWh
Umowy rozdzieloneOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 20 000 <= Z < 70 000 MWh
Umowy rozdzieloneOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 70 000 <= Z < 100 000 MWh
Umowy rozdzieloneOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 100 000 <= Z < 150 000 MWh
Umowy rozdzieloneOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z >= 150 000 MWh
Umowy rozdzieloneOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu Z < 20 MWh
Umowy rozdzieloneOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 20 <= Z < 500 MWh
Umowy rozdzieloneOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 500 <= Z < 2 000 MWh
Umowy rozdzieloneOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 2 000 <= Z < 20 000 MWh
Umowy rozdzieloneOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 20 000 <= Z < 70 000 MWh
Umowy rozdzieloneOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 70 000 <= Z < 100 000 MWh
Umowy rozdzieloneOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 100 000 <= Z < 150 000 MWh
Umowy rozdzieloneOdbiorcy końcowi energii elektrycznej niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu Z >= 150 000 MWh