Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba jednostek wytwórczych/elektrowni/elektrociepłowni
Pozycja grupowania:
Instalacje oze i chp (mies.)
Jednostka
miary
Elektrownie wodne o mocy Pz < 1 MW
Inne instalacje odnawialnego źródła energii
Elektrownie wodne o mocy 1 MW <= Pz < 10 MW
Elektrownie wiatrowe o mocy Pz < 1 MW
Elektrownie wiatrowe o mocy 1MW <= Pz < 10 MW
Instalacje biogazowe
Instalacje biogazowe kogeneracyjne o mocy poniżej 1 MW
Instalacje na biomasę
Instalacje na biomasę kogeneracyjne o mocy poniżej 1 MW
Elektrownie fotowoltaiczne
Hybrydowe instalacje odnawialnego źródła energii
Instalacje termicznego przekształcania odpadów
Jednostki kogeneracji o mocy poniżej 1 MW opalane paliwami gazowymi
Jednostki kogeneracji o mocy poniżej 1 MW opalane metanem
Jednostki kogeneracji o mocy poniżej 1 MW pozostałe