Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zawartość tłuszczu
Pozycja grupowania:
Mleko i surowce mleczne_mc
Jednostka
miary
Surowe mleko krowie skupione z gospodarstw rolnych