Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kondygnacja nadziemna
Pozycja grupowania:
Gminy
Jednostka
miary
Gmina