Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Lokalizacja budynku (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku)
Pozycja grupowania:
Gminy
Jednostka
miary
Gmina