Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wskaźnik Energii Pierwotnej
Pozycja grupowania:
Gminy
Jednostka
miary
Gmina