Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
nabycie uprawnień do dodatku aktywizacyjnego
Jednostka
miary
Ogółemz własnej inicjatywy
Ogółemskierowani przez urząd
Kobietyz własnej inicjatywy
Kobietyskierowani przez urząd