Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Opłaty OZE przekazane do operatora rozliczeń energii odnawialnej
Pozycja grupowania:
Działalność energetyczna (OSP)
Jednostka
miary
Działalność energetyczna