Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
Przyczyny wyrejestrowania bezrobotnych do 30 r. ż. i do 25 r. ż.
Pozycja grupowania:
do 25 roku życia
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczymdo 30 roku życiaOgółem
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczymdo 30 roku życiaKobiety
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczymw tym do 25 roku życiaOgółem
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczymw tym do 25 roku życiaKobiety
po raz pierwszydo 30 roku życiaOgółem
po raz pierwszydo 30 roku życiaKobiety
po raz pierwszyw tym do 25 roku życiaOgółem
po raz pierwszyw tym do 25 roku życiaKobiety
po raz kolejnydo 30 roku życiaOgółem
po raz kolejnydo 30 roku życiaKobiety
po raz kolejnyw tym do 25 roku życiaOgółem
po raz kolejnyw tym do 25 roku życiaKobiety
po pracach interwencyjnychdo 30 roku życiaOgółem
po pracach interwencyjnychdo 30 roku życiaKobiety
po pracach interwencyjnychw tym do 25 roku życiaOgółem
po pracach interwencyjnychw tym do 25 roku życiaKobiety
po robotach publicznychdo 30 roku życiaOgółem
po robotach publicznychdo 30 roku życiaKobiety
po robotach publicznychw tym do 25 roku życiaOgółem
po robotach publicznychw tym do 25 roku życiaKobiety
po stażudo 30 roku życiaOgółem
po stażudo 30 roku życiaKobiety
po stażuw tym do 25 roku życiaOgółem
po stażuw tym do 25 roku życiaKobiety
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłychdo 30 roku życiaOgółem
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłychdo 30 roku życiaKobiety
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłychw tym do 25 roku życiaOgółem
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłychw tym do 25 roku życiaKobiety
po szkoleniudo 30 roku życiaOgółem
po szkoleniudo 30 roku życiaKobiety
po szkoleniuw tym do 25 roku życiaOgółem
po szkoleniuw tym do 25 roku życiaKobiety
po pracach społecznie użytecznychdo 30 roku życiaOgółem
po pracach społecznie użytecznychdo 30 roku życiaKobiety
po pracach społecznie użytecznychw tym do 25 roku życiaOgółem
po pracach społecznie użytecznychw tym do 25 roku życiaKobiety
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczymdo 30 roku życiaOgółem
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczymdo 30 roku życiaKobiety
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczymw tym do 25 roku życiaOgółem
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczymw tym do 25 roku życiaKobiety
podjęcia pracy w mies. Sprawozdawczymdo 30 roku życiaOgółem
podjęcia pracy w mies. Sprawozdawczymdo 30 roku życiaKobiety
podjęcia pracy w mies. Sprawozdawczymw tym do 25 roku życiaOgółem
podjęcia pracy w mies. Sprawozdawczymw tym do 25 roku życiaKobiety
niesubsydiowanejdo 30 roku życiaOgółem
niesubsydiowanejdo 30 roku życiaKobiety
niesubsydiowanejw tym do 25 roku życiaOgółem
niesubsydiowanejw tym do 25 roku życiaKobiety
podjęcie działalności gospodarczejdo 30 roku życiaOgółem
podjęcie działalności gospodarczejdo 30 roku życiaKobiety
Pierwsza
1
   
2
3
   
4
Nastepna
Ostatnia