Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wydobycie, sprzedaż i zapasy węgla brunatnego


Brak rozwinięcia wymiarów