Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Długość sieci gazowej bez przyłączy
Pozycja grupowania:
Przedziały wiekowe sieci gazowej ogółem
Jednostka
miary
Sieć gazowa w przedziale wiekowym do 10 lat
Sieć gazowa w przedziale wiekowym 11-20 lat
Sieć gazowa w przedziale wiekowym 21-30 lat
Sieć gazowa w przedziale wiekowym 31- 40 lat
Sieć gazowa w przedziale wiekowym powyżej 40 lat
Sieć gazowa przesyłowa/dystrybucyjna ogółem