Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odbiorcy gazu ziemnego, którzy zmienili sprzedawcę
Pozycja grupowania:
Odbiorcy końcowi gazu (wg rodzaju umów) i pozostali odbiorcy
Jednostka
miary
Odbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy kompleksowe
Odbiorcy końcowi gazu ziemnego posiadający umowy odrębne
Odbiorcy końcowi gazu ogółem (umowy kompleksowe i odrębne)
Pozostali odbiorcy gazu ziemnego (poza odbiorcami końcowymi)