Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakontraktowane usługi magazynowania UM - klienci OSM
Pozycja grupowania:
Instalacje magazynowe gazu ziemnego
Pozycja grupowania:
Zakontraktowane usługi magazynowania (dz.11)
Jednostka
miary
GIM KawernaUM Długoterminowa razem
GIM KawernaUM Długoterminowa na warunkach ciągłych
GIM KawernaUM Długoterminowa na warunkach przerywanych
GIM KawernaUM Krótkoterminowa razem
GIM KawernaUM Krótkoterminowa na warunkach ciągłych
GIM KawernaUM Krótkoterminowa na warunkach przerywanych
GIM KawernaLiczba zakupionych UM
IM PMG WierzchowiceUM Długoterminowa razem
IM PMG WierzchowiceUM Długoterminowa na warunkach ciągłych
IM PMG WierzchowiceUM Długoterminowa na warunkach przerywanych
IM PMG WierzchowiceUM Krótkoterminowa razem
IM PMG WierzchowiceUM Krótkoterminowa na warunkach ciągłych
IM PMG WierzchowiceUM Krótkoterminowa na warunkach przerywanych
IM PMG WierzchowiceLiczba zakupionych UM
GIM SanokUM Długoterminowa razem
GIM SanokUM Długoterminowa na warunkach ciągłych
GIM SanokUM Długoterminowa na warunkach przerywanych
GIM SanokUM Krótkoterminowa razem
GIM SanokUM Krótkoterminowa na warunkach ciągłych
GIM SanokUM Krótkoterminowa na warunkach przerywanych
GIM SanokLiczba zakupionych UM
Razem instalacje magazynoweUM Długoterminowa razem
Razem instalacje magazynoweUM Długoterminowa na warunkach ciągłych
Razem instalacje magazynoweUM Długoterminowa na warunkach przerywanych
Razem instalacje magazynoweUM Krótkoterminowa razem
Razem instalacje magazynoweUM Krótkoterminowa na warunkach ciągłych
Razem instalacje magazynoweUM Krótkoterminowa na warunkach przerywanych
Razem instalacje magazynoweLiczba zakupionych UM