Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Maksymalne techniczne możliwości poboru dobowego gazu ziemnego
Pozycja grupowania:
Rodzaje gazu ziemnego zaazotowanego
Pozycja grupowania:
Rodzaje zbiorników magazynowych gazu zaazotowanego
Jednostka
miary
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)Razem
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)Sczerpane złoża gazu
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)Struktury wodonośne
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)Kawerny solne
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)Wyrobiska górnicze
Pozostały gaz ziemny zaazotowanyRazem
Pozostały gaz ziemny zaazotowanySczerpane złoża gazu
Pozostały gaz ziemny zaazotowanyStruktury wodonośne
Pozostały gaz ziemny zaazotowanyKawerny solne
Pozostały gaz ziemny zaazotowanyWyrobiska górnicze