Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Pozycja grupowania:
Forma finansowania ochrony środowiska
Pozycja grupowania:
Rodzaj beneficjenta
Pozycja grupowania:
Cel finansowania
Jednostka
miary
Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejRazemRazem
Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejRazemGospodarka ściekowa i ochrona wód
Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejRazemOchrona powietrza atmosfery i klimatu
Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejRazemGospodarka odpadami
Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejRazemPozostałe
Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki samorządu terytorialnegoRazem
Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki samorządu terytorialnegoGospodarka ściekowa i ochrona wód
Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki samorządu terytorialnegoOchrona powietrza atmosfery i klimatu
Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki samorządu terytorialnegoGospodarka odpadami
Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki samorządu terytorialnegoPozostałe
Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejInne jednostki sektora finansów publicznychRazem
Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejInne jednostki sektora finansów publicznychGospodarka ściekowa i ochrona wód
Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejInne jednostki sektora finansów publicznychOchrona powietrza atmosfery i klimatu
Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejInne jednostki sektora finansów publicznychGospodarka odpadami
Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejInne jednostki sektora finansów publicznychPozostałe
Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki nienależące do sektora finansów publicznychRazem
Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki nienależące do sektora finansów publicznychGospodarka ściekowa i ochrona wód
Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki nienależące do sektora finansów publicznychOchrona powietrza atmosfery i klimatu
Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki nienależące do sektora finansów publicznychGospodarka odpadami
Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki nienależące do sektora finansów publicznychPozostałe
Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejRazemRazem
Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejRazemGospodarka ściekowa i ochrona wód
Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejRazemOchrona powietrza atmosfery i klimatu
Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejRazemGospodarka odpadami
Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejRazemPozostałe
Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki samorządu terytorialnegoRazem
Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki samorządu terytorialnegoGospodarka ściekowa i ochrona wód
Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki samorządu terytorialnegoOchrona powietrza atmosfery i klimatu
Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki samorządu terytorialnegoGospodarka odpadami
Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki samorządu terytorialnegoPozostałe
Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejInne jednostki sektora finansów publicznychRazem
Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejInne jednostki sektora finansów publicznychGospodarka ściekowa i ochrona wód
Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejInne jednostki sektora finansów publicznychOchrona powietrza atmosfery i klimatu
Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejInne jednostki sektora finansów publicznychGospodarka odpadami
Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejInne jednostki sektora finansów publicznychPozostałe
Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki nienależące do sektora finansów publicznychRazem
Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki nienależące do sektora finansów publicznychGospodarka ściekowa i ochrona wód
Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki nienależące do sektora finansów publicznychOchrona powietrza atmosfery i klimatu
Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki nienależące do sektora finansów publicznychGospodarka odpadami
Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki nienależące do sektora finansów publicznychPozostałe
Kapitałowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejRazemRazem
Kapitałowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejRazemGospodarka ściekowa i ochrona wód
Kapitałowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejRazemOchrona powietrza atmosfery i klimatu
Kapitałowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejRazemGospodarka odpadami
Kapitałowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejRazemPozostałe
Kapitałowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki samorządu terytorialnegoRazem
Kapitałowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki samorządu terytorialnegoGospodarka ściekowa i ochrona wód
Kapitałowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki samorządu terytorialnegoOchrona powietrza atmosfery i klimatu
Kapitałowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki samorządu terytorialnegoGospodarka odpadami
Kapitałowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejJednostki samorządu terytorialnegoPozostałe
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia