Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Identyfikator osoby
Pozycja grupowania:
liczba porządkowa
Jednostka
miary
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10