Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Należność główna z tytułu gwarancji standaryzowanych
Pozycja grupowania:
Podmioty sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty - dłużnicy
Jednostka
miary
grupa I
grupa II
grupa III
grupa IV
pozostałe podmioty