Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Opłaty poniesione przez gospodarstwo domowe z tytułu użytkowania pierwszego domu/mieszkania
Pozycja grupowania:
Sposób regulacji opłaty mieszkaniowej
Pozycja grupowania:
Nie otrzymanie dodatku mieszkaniowego
Pozycja grupowania:
Opłaty mieszkaniowe - część A1
Jednostka
miary
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoZaopatrywanie w zimną wodę
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoUsługi kanalizacyjne
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoZaopatrywanie w wodę łacznie z usługami kanalizacynymi
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoCiepła woda
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoCentralne ogrzewanie
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoKoszty administracyjne i inne opłaty związane z zamieszkiwaniem
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoUsługi ochroniarskie
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoPozostałe usługi związane z zamieszkiwaniem
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoWywóz śmieci
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoCzynsze faktyczne (odstępne) za wynajem nieruchomości - pierwszy dom lub mieszkanie
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoKoszty poniesione z tytułu użytkowania pierwszego domu/mieszkania
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoPodatek od nieruchomości
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoOpłata za wieczyste użytkowanie gruntu
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoFundusz remontowy
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoUbezpieczenie związane z mieszkaniem
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoEnergia elektryczna
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoGaz ciekły
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoGaz ziemny i gaz miejski
WydatekGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoZaopatrywanie w zimną wodę
WydatekGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoUsługi kanalizacyjne
WydatekGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoZaopatrywanie w wodę łacznie z usługami kanalizacynymi
WydatekGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoCiepła woda
WydatekGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoCentralne ogrzewanie
WydatekGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoKoszty administracyjne i inne opłaty związane z zamieszkiwaniem
WydatekGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoUsługi ochroniarskie
WydatekGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoPozostałe usługi związane z zamieszkiwaniem
WydatekGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoWywóz śmieci
WydatekGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoCzynsze faktyczne (odstępne) za wynajem nieruchomości - pierwszy dom lub mieszkanie
WydatekGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoKoszty poniesione z tytułu użytkowania pierwszego domu/mieszkania
WydatekGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoPodatek od nieruchomości
WydatekGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoOpłata za wieczyste użytkowanie gruntu
WydatekGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoFundusz remontowy
WydatekGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoUbezpieczenie związane z mieszkaniem
WydatekGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoEnergia elektryczna
WydatekGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoGaz ciekły
WydatekGospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoGaz ziemny i gaz miejski