Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kwota dodatku mieszkaniowego otrzymywanego przez gospodarstwa domowe
Pozycja grupowania:
Nie otrzymanie dodatku mieszkaniowego
Pozycja grupowania:
Dodatek mieszkaniowy pieniężny
Jednostka
miary
Gospodarstwo domowe, które nie otrzymało dodatku mieszkaniowego niepieniężnegoDodatek mieszkaniowy pieniężny