Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Należne opłaty mieszkaniowe gospodarstwa domowego otrzymującego dodatek mieszkaniowy
Pozycja grupowania:
Opłaty mieszkaniowe - część A2.1
Jednostka
miary
Pozostałe usługi związane z zamieszkiwaniem
Usługi ochroniarskie
Koszty administracyjne i inne opłaty związane z zamieszkiwaniem
Usługi kanalizacyjne
Wywóz śmieci
Zaopatrywanie w wodę łacznie z usługami kanalizacynymi
Zaopatrywanie w zimną wodę
Ciepła woda
Centralne ogrzewanie
Fundusz remontowy