Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nazwa pełna
Pozycja grupowania:
Rodzaj zbioru KOWR (biogaz rolniczy, biopłyny)
Jednostka
miary
Biogaz rolniczy
Biopłyny