Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Energia elektryczna wytworzona z biogazu rolniczego w mikroinstalacji
Pozycja grupowania:
Rodzaj zbioru KOWR (biogaz rolniczy)
Jednostka
miary
Biogaz rolniczy