Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Produkt uboczny powstały w wyniku wytworzenia biogazu rolniczego
Pozycja grupowania:
Rodzaj zbioru KOWR (biogaz rolniczy)
Jednostka
miary
Biogaz rolniczy