Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj surowców użytych do produkcji biogazu rolniczego/energii elektrycznej z biogazu rolniczego
Pozycja grupowania:
Rodzaj zbioru KOWR (biogaz rolniczy)
Jednostka
miary
Biogaz rolniczy