Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ile średnio wypija Pan/Pani w taki dzień, gdy pije Pan/i alkohol?
Pozycja grupowania:
porcje wg rodzajów alkoholu
Jednostka
miary
piwo
wino
Wódka i inne napoje spirytusowe