Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba zabytków nieruchomych ujętaych w Gminnej ewidencji zabytków
Pozycja grupowania:
Zabytki nieruchome według typu zabytku
Pozycja grupowania:
Zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków
Jednostka
miary
OgółemOgółem
OgółemZabytki wyznaczone przez wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, znajdujące się poza wojewódzką ewidencją zabytków
Zabytki nieruchomeOgółem
Zabytki nieruchomeZabytki wyznaczone przez wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, znajdujące się poza wojewódzką ewidencją zabytków
Zabytki archeologiczneOgółem
Zabytki archeologiczneZabytki wyznaczone przez wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, znajdujące się poza wojewódzką ewidencją zabytków
Układy urbanistyczne i ruralistyczneOgółem
Układy urbanistyczne i ruralistyczneZabytki wyznaczone przez wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, znajdujące się poza wojewódzką ewidencją zabytków
Zabytki, w których prowadzona jest działalność gospodarczaOgółem
Zabytki, w których prowadzona jest działalność gospodarczaZabytki wyznaczone przez wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, znajdujące się poza wojewódzką ewidencją zabytków