Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Średnia cena gazu ziemnego płacona przez odbiorcę końcowego
Pozycja grupowania:
Rodzaje umów - Dz. 1
Pozycja grupowania:
Rodzaje gazu
Pozycja grupowania:
Rodzaje odbiorców końcowych gazu ziemnego
Pozycja grupowania:
Składowe łączne średniej ceny
Jednostka
miary
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu Z > 4 000 000 GJCena gazu ziemnego ze wszystkimi podatkami
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu Z > 4 000 000 GJCena gazu ziemnego bez podatku VAT
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu Z > 4 000 000 GJCena gazu ziemnego bez żadnych podatkow
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 1 000 000 < Z < 4 000 000 GJCena gazu ziemnego ze wszystkimi podatkami
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 1 000 000 < Z < 4 000 000 GJCena gazu ziemnego bez podatku VAT
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 1 000 000 < Z < 4 000 000 GJCena gazu ziemnego bez żadnych podatkow
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 100 000 < Z < 1 000 000 GJCena gazu ziemnego ze wszystkimi podatkami
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 100 000 < Z < 1 000 000 GJCena gazu ziemnego bez podatku VAT
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 100 000 < Z < 1 000 000 GJCena gazu ziemnego bez żadnych podatkow
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 10 000 < Z < 100 000 GJCena gazu ziemnego ze wszystkimi podatkami
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 10 000 < Z < 100 000 GJCena gazu ziemnego bez podatku VAT
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 10 000 < Z < 100 000 GJCena gazu ziemnego bez żadnych podatkow
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 1 000 < Z < 10 000 GJCena gazu ziemnego ze wszystkimi podatkami
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 1 000 < Z < 10 000 GJCena gazu ziemnego bez podatku VAT
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 1 000 < Z < 10 000 GJCena gazu ziemnego bez żadnych podatkow
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu Z < 1 000 GJCena gazu ziemnego ze wszystkimi podatkami
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu Z < 1 000 GJCena gazu ziemnego bez podatku VAT
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu Z < 1 000 GJCena gazu ziemnego bez żadnych podatkow
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z > 4 000 000 GJCena gazu ziemnego ze wszystkimi podatkami
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z > 4 000 000 GJCena gazu ziemnego bez podatku VAT
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z > 4 000 000 GJCena gazu ziemnego bez żadnych podatkow
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 1 000 000 < Z < 4 000 000 GJCena gazu ziemnego ze wszystkimi podatkami
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 1 000 000 < Z < 4 000 000 GJCena gazu ziemnego bez podatku VAT
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 1 000 000 < Z < 4 000 000 GJCena gazu ziemnego bez żadnych podatkow
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 100 000 < Z < 1 000 000 GJCena gazu ziemnego ze wszystkimi podatkami
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 100 000 < Z < 1 000 000 GJCena gazu ziemnego bez podatku VAT
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 100 000 < Z < 1 000 000 GJCena gazu ziemnego bez żadnych podatkow
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 10 000 < Z < 100 000 GJCena gazu ziemnego ze wszystkimi podatkami
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 10 000 < Z < 100 000 GJCena gazu ziemnego bez podatku VAT
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 10 000 < Z < 100 000 GJCena gazu ziemnego bez żadnych podatkow
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z > 200 GJCena gazu ziemnego ze wszystkimi podatkami
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z > 200 GJCena gazu ziemnego bez podatku VAT
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z > 200 GJCena gazu ziemnego bez żadnych podatkow
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 20 < Z < 200 GJCena gazu ziemnego ze wszystkimi podatkami
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 20 < Z < 200 GJCena gazu ziemnego bez podatku VAT
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 20 < Z < 200 GJCena gazu ziemnego bez żadnych podatkow
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z < 20 GJCena gazu ziemnego ze wszystkimi podatkami
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z < 20 GJCena gazu ziemnego bez podatku VAT
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z < 20 GJCena gazu ziemnego bez żadnych podatkow
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 1 000 < Z < 10 000 GJCena gazu ziemnego ze wszystkimi podatkami
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 1 000 < Z < 10 000 GJCena gazu ziemnego bez podatku VAT
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 1 000 < Z < 10 000 GJCena gazu ziemnego bez żadnych podatkow
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z < 1 000 GJCena gazu ziemnego ze wszystkimi podatkami
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z < 1 000 GJCena gazu ziemnego bez podatku VAT
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny wysokometanowyOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z < 1 000 GJCena gazu ziemnego bez żadnych podatkow
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)Odbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu Z > 4 000 000 GJCena gazu ziemnego ze wszystkimi podatkami
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)Odbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu Z > 4 000 000 GJCena gazu ziemnego bez podatku VAT
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)Odbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu Z > 4 000 000 GJCena gazu ziemnego bez żadnych podatkow
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)Odbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 1 000 000 < Z < 4 000 000 GJCena gazu ziemnego ze wszystkimi podatkami
umowy kompleksowe odbiorców gazuGaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)Odbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 1 000 000 < Z < 4 000 000 GJCena gazu ziemnego bez podatku VAT
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia