Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Import/nabycie wewnątrzwspólnotowe gazu ziemnego wysokometanowego
Pozycja grupowania:
Wg krajów obrotu - zakup (Dz.2 GAZ-3)
Jednostka
miary
wg krajów siedziby kontrahenta
wg krajów wysyłki
wg krajów pochodzenia