Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zatrudnienie niepełnosprawnych w ZAZ
Pozycja grupowania:
Rodzaje niepełnosprawności
Pozycja grupowania:
Stopień niepełnosprawności
Jednostka
miary
niewidomiznaczny
niewidomiumiarkowany
niewidomilekki
psychicznie chorzy i upośledzeni umysłowoznaczny
psychicznie chorzy i upośledzeni umysłowoumiarkowany
psychicznie chorzy i upośledzeni umysłowolekki