Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO)
Pozycja grupowania:
TERYT-województwa
Jednostka
miary
Województwa