Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przebiegi pojazdów samochodowych
Pozycja grupowania:
Taksówki
Jednostka
miary
Taksówki