Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewozy pasażerów
Pozycja grupowania:
Taksówki
Jednostka
miary
Taksówki