Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczenia i gwarancji
Pozycja grupowania:
Wierzyciele i dłużnicy
Pozycja grupowania:
Wierzyciele i dłużnicy - sektor finansów publicznych
Jednostka
miary
Podmioty sektora finansów publicznych razemgrupa I
Podmioty sektora finansów publicznych razemgrupa II
Podmioty sektora finansów publicznych razemgrupa III
Podmioty sektora finansów publicznych razemgrupa IV
Podmioty sektora finansów publicznych razempozostałe podmioty