Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Indywidualne wiejskie oczyszczalnie ścieków
Pozycja grupowania:
Wg. źródeł finansowania inwestycji
Jednostka
miary
Ogółem
Ze środków budżetu państwa
Ze środków samorzadów
Ze środków mieszkańców
Ze środków ochrony środowiska- dotacja
Ze środków ochrony środowiska- pożyczka
Ze środków Unii Europejskiej
Z innych środków