Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy zawodów sportowych
Pozycja grupowania:
Uczestnicy zawodów sportowych
Pozycja grupowania:
Zawody sportowe
Jednostka
miary
Osoby towarzysząceLetnie Igrzyska Olimpijskie
ZawodnicyLetnie Igrzyska Olimpijskie