Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przeciętna dzienna liczba wagonów
Pozycja grupowania:
Metro
Jednostka
miary
Metro