Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pojazdy wycofane z eksploatacji
Pozycja grupowania:
Odpady pochodzące z pojazdów poddanych przetworzeniu w stacji demontażu
Jednostka
miary
Odpady pochodzące z pojazdów przeznaczone do unieszkodliwiania
Odpady pochodzące z pojazdów poddane strzępieniu
Odpady pochodzące z pojazdów przeznaczone do ponownego użycia (przedmioty wyposażenia i części)
Odpady pochodzące z pojazdów poddane odzyskowi i recyklingowi
Odpady pochodzące z pojazdów poddane przetworzeniu
Pojazdy wycofane z eksploatacji przekazane do stacji demontażu