Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pożyczki i kredyty udzielone członkom
Pozycja grupowania:
Pożyczki i kredyty udzielone członkom ogółem
Jednostka
miary
przewidziane umową spłaty powyżej 12 miesięcy
przewidziane umową spłaty do 12 miesięcy, w tym chwilówki