Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Właściciele, współwłaściciele i bezpłatnie pomagający członkowie ich rodzin, wspólnicy pracujący w spółce bez umowy o pracę - dla których jest to główne miejsce pracy
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Ogółem
Kobiety