Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Promieniowanie nadfioletowe (UV-B)
Pozycja grupowania:
Stacje pomiarowe promieniowania UV-B
Jednostka
miary
Belsk
Legionowo
Łeba
Zakopane